Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu BIP
Home Home
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK

Zamówienia Publiczne

TT-28-04/2018 Roboty budowlane w zakresie budowy zespołu kolumbariów na terenie Cmentarza Komunalnego Jerzmanowo we Wrocławiu

Utworzono: Zamówienia Publiczne 2018-03-02 12:47
Zmodyfikowano: Zamówienia Publiczne 2018-03-19 12:14

TT-28-04/2018 Przetarg nieograniczony na Roboty budowlane w zakresie budowy zespołu kolumbariów na terenie Cmentarza Komunalnego Jerzmanowo we Wrocławiu   2018.03.19 […]

Czytaj dalej...

TT-28-03/2018 Roboty budowlane w zakresie remontu alejek pieszo – jezdnych na terenie Cmentarzy Komunalnych Oddział Psie Pole, Grabiszyn i Pawłowice we Wrocławiu

Utworzono: Zamówienia Publiczne 2018-02-27 12:28
Zmodyfikowano: Zamówienia Publiczne 2018-03-14 12:50

TT-28-03/2018 Przetarg nieograniczony na Roboty budowlane w zakresie remontu alejek pieszo – jezdnych na terenie Cmentarzy Komunalnych Oddział Psie Pole, […]

Czytaj dalej...

TT-28-02/2018 Usługi w zakresie nasadzenia drzew i krzewów na terenie Cmentarzy Komunalnych Oddział Osobowice, Pawłowice, Jerzmanowo i Psie Pole, wraz z 3 letnia pielęgnacją w okresie gwarancji

Utworzono: Zamówienia Publiczne 2018-02-21 12:38
Zmodyfikowano: Zamówienia Publiczne 2018-03-20 13:47

TT-28-02/2018 Przetarg nieograniczony na Usługi w zakresie nasadzenia drzew i krzewów na terenie Cmentarzy Komunalnych Oddział Osobowice, Pawłowice, Jerzmanowo i […]

Czytaj dalej...

TT-321-01/2018 Plan zamówień na 2018 roku

Utworzono: Zamówienia Publiczne 2018-01-19 10:40
Zmodyfikowano: Zamówienia Publiczne 2018-01-19 10:40

TT-321-01/2018 W załączeniu zamieszczamy Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018. Plan zamówień 2018

Czytaj dalej...