Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu BIP
Home Home
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK

Zamówienia Publiczne

TT-28-03/2017 Roboty budowlane w zakresie budowy toalety publicznej na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Pawłowice, przy ul. Złocieniowej 29 we Wrocławiu

Utworzono: Zamówienia Publiczne 2017-03-13 13:27
Zmodyfikowano: Redaktor BIP 2017-03-21 14:08

TT-28-03/2017 Przetarg nieograniczony na Roboty budowlane w zakresie budowy toalety publicznej na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Pawłowice, przy ul. Złocieniowej 29 […]

Czytaj dalej...

TT-2141-19/2017 Usługi w zakresie wykonania specjalistycznego przeglądu stanu starodrzewu zlokalizowanego na terenie Cmentarzy Komunalnych Oddział Osobowice i Grabiszyn

Utworzono: Zamówienia Publiczne 2017-03-03 13:48
Zmodyfikowano: Zamówienia Publiczne 2017-03-03 13:49

TT-2141-19/2017 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Usługi w zakresie wykonania specjalistycznego przeglądu stanu starodrzewu zlokalizowanego na terenie Cmentarzy Komunalnych […]

Czytaj dalej...

TT-28-02/2017 Roboty budowlane w zakresie remontu drogi wjazdowej, placu oraz kanalizacji deszczowej na terenie posesji Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy placu Strzeleckim 19/21 we Wrocławiu

Utworzono: Zamówienia Publiczne 2017-02-23 12:43
Zmodyfikowano: Zamówienia Publiczne 2017-03-14 12:34

TT-28-02/2017 Przetarg nieograniczony na „Roboty budowlane w zakresie remontu drogi wjazdowej, placu oraz kanalizacji deszczowej na terenie posesji Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy […]

Czytaj dalej...

TT-28-01/2017 Usługi w zakresie utrzymania zieleni (prace konserwacyjno – pielęgnacyjno – porządkowe) na terenie cmentarzy i kwater wojennych zlokalizowanych w mieście Wrocławiu w 2017 roku

Utworzono: Zamówienia Publiczne 2017-02-15 14:17
Zmodyfikowano: Zamówienia Publiczne 2017-03-08 13:09

TT-28-01/2017 Przetarg nieograniczony na: Usługi w zakresie utrzymania zieleni (prace konserwacyjno – pielęgnacyjno – porządkowe) na terenie cmentarzy i kwater […]

Czytaj dalej...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017

Utworzono: Zamówienia Publiczne 2017-01-23 12:07
Zmodyfikowano: Zamówienia Publiczne 2017-01-23 12:08

TT-321-01/2017 W załączeniu zamieszczamy Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017. Plan zamówień 2017

Czytaj dalej...