Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu BIP
Home Home
 • fot. ZCK
 • fot. ZCK
 • fot. ZCK
 • fot. ZCK
 • fot. ZCK
 • fot. ZCK

Zadania Zarządu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych

z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Strzeleckim 19/21 we Wrocławiu, został utworzony z dniem 1 stycznia 1992 r. na podstawie uchwały XXXIV/216/91 Rady Miasta Wrocławia z dnia 13 grudnia 1991r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

Tworzenie Zarządu rozpoczęło się z dniem 1 lutego 1992 r., natomiast z dniem 1 maja 1992 r. przejęto zarządzanie cmentarzami komunalnymi od byłego Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ZARZĄDU NALEŻY:

 • prowadzenie ewidencji osób pochowanych na cmentarzach komunalnych
 • załatwianie pochówków (wyznaczanie miejsc pod pochówki)
 • właściwe zagospodarowanie i eksploatacja pól grzebalnych
 • należyte utrzymanie zarządzanych cmentarzy pod względem czystości i porządku
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków i budowli
 • wydzierżawianie pomieszczeń handlowo – usługowych zlokalizowanych na cmentarzach różnym podmiotom gospodarczym
 • wykonywanie usługi w zakresie spopielania zwłok
 • realizacja zadania zleconego w zakresie utrzymania cmentarzy i kwater wojennych.
 • Powyższe zadania są realizowane przez 43 osoby zatrudnione w Zarządzie.

Zadania Zarządu

Utworzono: Redaktor BIP 2011-11-06 21:51
Zmodyfikowano: Administrator BIP 2011-12-15 13:30