Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu BIP
Home Home
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK

Obowiązujące opłaty

Cennik opłat obowiązujący na Cmentarzach Komunalnych
we Wrocławiu od dnia  2 stycznia 2017 r
.

Zarządzenie Prezydenta Wrocławia_Nr_5964__2016

Cennik opłat_do Zarządzenia 5964_16 z dnia 16 grudnia 2016 r.

Uwaga

Przy wnoszeniu opłat związanych z przedłużeniem ważności zachowania grobu, miejsca rezerwowego lub przekształceniem grobu należy DOLICZYĆ opłatę administracyjną
w wysokości 20,00 zł.

Opłatę za przedłużenie ważności zachowania grobu można wnieść w biurach na cmentarzach, bądź przelewem na konto:

PKO BP SA  52 1020 5226 0000 6502 0416 4950

na przelewie prosimy o podanie:

– nazwiska i imienia osoby zmarłej,

– nazwy cmentarza,

– nr pola na którym znajduje się grób,

– dane osoby wpłacającej tj. nazwisko i imię oraz dokładny (aktualny) adres, na który po  zaksięgowaniu wpłaty zostanie wysłana faktura.

Kody potrzebne przy przelewach zagranicznych:

IBAN:  PL 52 1020 5226 0000 6502 0416 4950

BIC:    1020 5226

KOD SWIFT: BPKOPLPW

 Uwaga

W związku z koniecznością zachowania strefy ochronnej drzew informujemy, że w przypadku usytuowania grobu lub miejsca grzebalnego w pobliżu drzewa bądź występowiania wysokiego poziomu wód gruntowych – Zarząd Cmentarzy Komunalnych nie wyrazi zgody na wykonanie tradycyjnego dochówku lub pochówku w tym miejscu. 
Zasady gospodarowania miejscami grzebalnymi na terenie cmentarzy komunalnych reguluje Zarzadzenie Nr 601/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 02 marca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania miejscami grzebalnymi na terenie cmentarzy komunalnych we Wrocławiu.

Obowiązujące opłaty

Utworzono: Redaktor BIP 2012-01-01 00:01
Zmodyfikowano: Redaktor BIP 2020-02-07 09:54