Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu BIP
Home Home
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK

Ogłoszenie o przetargu na najem i obsługę domu przedpogrzebowego na terenie Cmentarz Komunalnego Oddział Psie Pole

TT-222-13/2018

Wybór oferty na najem domu przedpogrzebowego, mieszczącego się na terenie Cmentarza komunalnego Oddział Psie Pole przy ul. Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu.

wybór oferty

 

TT-222-13/2018

PRZETARG PISEMNY – OFERTOWY – NIEOGRANICZONY na najem domu przedpogrzebowego mieszczącego się na terenie Cmentarza Komunalnego Psie Pole przy ul. Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu.

Termin składania ofert: do dnia 18.05.2018 r. do godz. 1030

09.05.2018 Modyfikacja Instrukcji dla Oferentów

modyfikacja instrukcji dla oferentów

 

ogłoszenie

Instrukcja dla Oferentów na najem kaplicy na Cmentarzu Komunalnym Oddział Psie Pole

 

Ogłoszenie o przetargu na najem i obsługę domu przedpogrzebowego na terenie Cmentarz Komunalnego Oddział Psie Pole

Utworzono: Zamówienia Publiczne 2018-04-24 13:35
Zmodyfikowano: Zamówienia Publiczne 2018-06-01 14:54