Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu BIP
Home Home
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK

Przetarg pisemny -ofertowy-nieograniczony na najem lokalu nr 11 na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice

TT-222-2/2019

WYBÓR OFERTY w przetargu pisemnym-ofertowym-nieograniczonym na najem lokalu nr 11 na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice przy ul. Osobowickiej 59B we Wrocławiu.

Wybór oferty – lokal nr 11

TT-222-2/2019

PRZETARG PISEMNY-OFERTOWY-NIEOGRANICZONY  na najem lokalu użytkowego nr 11 usytuowanego na terenie Cmentarza komunalnego Oddział Osobowice przy ulicy Osobowickiej 59B we Wrocławiu o powierzchni 18,10 m2.

Termin składania ofert: do dnia 11.02.2019 r. do godz. 1030.

Ogłoszenie – lokal nr 11

Instrukcja dla Oferentów – lokal nr 11

Przetarg pisemny -ofertowy-nieograniczony na najem lokalu nr 11 na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice

Utworzono: Zamówienia Publiczne 2019-01-21 13:35
Zmodyfikowano: Zamówienia Publiczne 2019-02-12 10:01