Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu BIP
Home Home
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK

Przetarg pisemny-ofertowy-nieograniczony na najem lokalu nr 2 z możliwością najmu pomieszczenia piwnicznego na Cmentarzu Komunalnym Osobowice

TT-222-32/2018

Unieważnienie przetargu pisemnego-ofertowego-nieograniczonego na najem lokalu użytkowego nr 2 usytuowanego przy bramie głównej na piętrze po prawej stronie, o łącznej powierzchni 39,56 mna terenie Cmentarza Komunalnego Oddział OSOBOWICE przy ul. Osobowickiej 59B we Wrocławiu z możliwością najmu pomieszczenia piwnicznego o powierzchni 3,84 mw budynku przedpogrzebowym cmentarza.

Unieważnienie przetargu na lokal nr 2

TT-222-32/2018

PRZETARG PISEMNY-OFERTOWY-NIEOGRANICZONY na najem lokalu użytkowego nr 2 usytuowanego przy bramie głównej na piętrze po prawej stronie, o łącznej powierzchni 39,56 mna terenie Cmentarza Komunalnego Oddział OSOBOWICE przy ul. Osobowickiej 59B we Wrocławiu z możliwością najmu pomieszczenia piwnicznego o powierzchni 3,84 mw budynku przedpogrzebowym cmentarza.

Termin składania ofert: do dnia  19.10. 2018 r. do godz. 1000.

Ogłoszenie przetargu – lokal nr 2

Instrukcja dla Oferentów – lokal nr 2

 

Przetarg pisemny-ofertowy-nieograniczony na najem lokalu nr 2 z możliwością najmu pomieszczenia piwnicznego na Cmentarzu Komunalnym Osobowice

Utworzono: Zamówienia Publiczne 2018-09-28 14:03
Zmodyfikowano: Zamówienia Publiczne 2018-10-19 13:38