Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu BIP
Home Home
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK

Przetarg pisemny-ofertowy-nieograniczony na najem lokalu nr 4 na Cmentarzu Komunalnym Psie Pole

TT-222-34/2018

WYBÓR OFERTY w przetargu pisemnym-ofertowym-nieograniczonym na najem lokalu użytkowego nr 4 na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole przy ul. Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu.

Wybór oferty – lokal nr 4

TT-222-34/2018

MODYFIKACJA INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW w przetargu pisemnym – ofertowym – nieograniczonym na najem lokalu użytkowego nr 4 na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole przy ul. Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu.

Modyfikacja instrukcji dla Oferentów – lokal nr 4

TT-222-34/2018

PRZETARG PISEMNY-OFERTOWY-NIEOGRANICZONY na najem lokalu użytkowego nr 4 usytuowanego na terenie  Cmentarza Komunalnego Oddział PSIE POLE przy ul. Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu o powierzchni użytkowej  32,4 m2 oraz części wspólnej (korytarz, wc) o powierzchni 7,6 m

Termin składania ofert: do dnia 15.11.2018 r. do godz 1000

Ogłoszenie – lokal nr 4

Instrukcja dla Oferentów – lokal nr 4

Przetarg pisemny-ofertowy-nieograniczony na najem lokalu nr 4 na Cmentarzu Komunalnym Psie Pole

Utworzono: Zamówienia Publiczne 2018-11-07 15:05
Zmodyfikowano: Zamówienia Publiczne 2018-11-15 14:48