Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu BIP
Home Home
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK

Przetarg pisemny-ofertowy-nieograniczony na najem lokalu nr 6 na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice

TT-222-1/2019

WYBÓR OFERTY w przetargu pisemnym-ofertowym-nieograniczonym na najem lokalu nr 6 na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice przy ul. Osobowickiej 59B we Wrocławiu.

Wybór oferty – lokal nr 6

TT-222-1/2019

PRZETARG PISEMNY-OFERTOWY-NIEOGRANICZONY na najem lokalu użytkowego nr 6 usytuowanego na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice przy ul. Osobowickiej 59B we Wrocławiu o powierzchni 24,40 m2.

Termin składania ofert: do dnia 11.02.2019  do godz. 1000

Ogłoszenie – lokal nr 6

Instrukcja dla Oferentów – lokal nr 6

 

Przetarg pisemny-ofertowy-nieograniczony na najem lokalu nr 6 na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice

Utworzono: Zamówienia Publiczne 2019-01-21 13:23
Zmodyfikowano: Zamówienia Publiczne 2019-02-12 09:58