Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu BIP
Home Home
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK

Przetarg pisemny-ofertowy-nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 12 na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice

TT-222-16/2018

Unieważnienie przetargu ofertowego-pisemnego-nieograniczonego na najem lokalu użytkowego nr 12 na Cmentarzu Komunalnym Oddział Osobowice.

Unieważnienie przetargu na lokal nr 12

TT-222-16/2018

PRZETARG PISEMNY-OFERTOWY-NIEOGRANICZONY na najem lokalu użytkowego nr 12 usytuowanego na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Ososbowice przy ul. Osobowickiej 59 we Wrocławiu o powierzchni użytkowej 18,10 m².

Termin składania ofert: do dnia 18.07.2018 r. do godz. 10³º.

Ogłoszenie o przetargu na lokal nr 12

Instrukcja dla Oferentów – lokal 12

Przetarg pisemny-ofertowy-nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 12 na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice

Utworzono: Zamówienia Publiczne 2018-06-27 14:04
Zmodyfikowano: Zamówienia Publiczne 2018-07-19 13:30