Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu BIP
Home Home
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK

TT-222-13/2017 Przetarg na najem lokali użytkowych oraz pomieszczenia piwnicznego na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice we Wrocławiu

Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

ogłasza

przetarg na najem lokali użytkowych nr 1, 2 i 3 oraz pomieszczenia piwnicznego

znajdujących się na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice we Wrocławiu

TT_222_13_2017_Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych i pomieszczenia piwnicznego na Cmentarzu Komunalnym Oddział Osobowice 

TT_222_13_2017_Instrukcja dla oferentów_przetrg na najem lokali użytkowych i pomieszczenia piwnicznego na Cmentarzu Komunalnym Oddział Osobowice

Oferty należy składać do dnia 8 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00

TT-222-13/2017 Przetarg na najem lokali użytkowych oraz pomieszczenia piwnicznego na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice we Wrocławiu

Utworzono: Redaktor BIP 2017-07-24 14:17
Zmodyfikowano: Redaktor BIP 2017-07-24 14:17