Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu BIP
Home Home
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK

TT-222-14/2017 Przetarg na najem lokalu nr 8 znajdującego się na Cmentarzu Komunalnym Oddział Osobowice we Wrocławiu

Dyrektor 

Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego nr 8

znajdującego się na Cmentarzu Komunalnym Oddział Osobowice we Wrocławiu

TT_222_14_2017_Ogłoszenie o przetargu najem lokalu użytkowego nr 8 usytuowany na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice we Wrocławiu

TT_222_14_2017_Instrukcja dla oferentów_lokal nr 8

Oferty należy składać do dnia 10 sierpnia 2017 r.  do godz. 10:00

TT-222-14/2017 Przetarg na najem lokalu nr 8 znajdującego się na Cmentarzu Komunalnym Oddział Osobowice we Wrocławiu

Utworzono: Redaktor BIP 2017-07-28 07:28
Zmodyfikowano: Redaktor BIP 2017-07-28 07:36