Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu BIP
Home Home
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK

TT-222-15/2017 Przetarg na najem lokalu użytkowego nr 9 znajdującego się na Cmentarzu Komunalnym Oddział Osobowice we Wrocławiu

Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

ogłasza

przetarg na najem lokalu użytkowego nr 9

znajdującego się na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice we Wrocławiu

TT_222_15_2017_Ogłoszenie o przetargu najem lokalu użytkowego nr 9 usytuowanego na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice we Wrocławiu

TT_222_15_2017 Instrukcja dla oferentów_lokal nr 9

Oferty należy składać do dnia 10 sierpnia 2017 r. do godz. 10:30

TT-222-15/2017 Przetarg na najem lokalu użytkowego nr 9 znajdującego się na Cmentarzu Komunalnym Oddział Osobowice we Wrocławiu

Utworzono: Redaktor BIP 2017-07-28 07:37
Zmodyfikowano: Redaktor BIP 2017-07-28 07:43