Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu BIP
Home Home
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK

TT-222-16/2020 Przetarg na najem lokalu nr 1 w budynku na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice we Wrocławiu

2020-07-01

TT-222-16/2020 Przetarg pisemny-ofertowy-nieograniczony na najem lokalu nr 1 w budynku na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice we Wrocławiu

Termin składania ofert: do dnia 22.07.2020 r. do godz. 10:00

2020-07-23

TT-222-16/2020 Przetarg na najem lokalu nr 1 w budynku na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice we Wrocławiu

Utworzono: Zamówienia Publiczne 2020-07-01 14:03
Zmodyfikowano: Zamówienia Publiczne 2020-07-23 12:20