Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu BIP
Home Home
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK

TT-28-01/2019 Usługi w zakresie utrzymania zieleni (prace konserwacyjno – pielęgnacyjno – porządkowe) na terenie cmentarzy i kwater wojennych zlokalizowanych w mieście Wrocławiu w 2019 roku

TT-28-01/2019

Przetarg nieograniczony na: Usługi w zakresie utrzymania zieleni (prace konserwacyjno – pielęgnacyjno – porządkowe) na terenie cmentarzy i kwater wojennych zlokalizowanych w mieście Wrocławiu w 2019 roku

2019.02.15 Zawiadomienie o wyborze oferty

2019.02.15 wybór oferty na strone

2019.02.08 Informacja z otwarcia ofert

2019.02.08 Informacja z otwarcia ofert

2019.02.04 Edytowalna wersja załącznika nr 4 i 5 do SIWZ

Wersja eytowalna załącznika nr 4 i 5

2019.01.31 Ogłoszenie opublikowanie w BZP

2019.01.31 Ogszłenie opublikowane w BZP

2019.01.31 SIWZ

TT-28- 01-2019 wojenne wersja ostateczna

TT-28-01/2019 Usługi w zakresie utrzymania zieleni (prace konserwacyjno – pielęgnacyjno – porządkowe) na terenie cmentarzy i kwater wojennych zlokalizowanych w mieście Wrocławiu w 2019 roku

Utworzono: Zamówienia Publiczne 2019-01-31 13:01
Zmodyfikowano: Zamówienia Publiczne 2019-02-15 13:11