Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu BIP
Home Home
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK

TT-28-04/2019 Usługi w zakresie obsługi szaletu publicznego oraz sprzątania pomieszczeń

TT-28-04/2019 Przetarg nieograniczony na: „Usługi w zakresie obsługi szaletu publicznego oraz sprzątania pomieszczeń tj.:

Zadanie nr 1: Usługi w zakresie obsługi publicznego szaletu na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice we Wrocławiu.

Zadanie nr 2: Usługi w zakresie obsługi publicznego szaletu na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole we Wrocławiu.

Zadanie nr 3: Usługi sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń w budynku administracyjno – biurowych na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole we Wrocławiu oraz  usługi utrzymania w czystości toalety zlokalizowanej na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Pawłowice ”

Termin składania ofert: 2019.08.27 godzina 11:00

2019.08.06 Ogłoszenie opublikowane w BZP

2019.08.06 SIWZ

2019.08.13 Wyjaśnienie SIWZ

2019.08.13 modyfikacja SIWZ

TT-28-04/2019 Usługi w zakresie obsługi szaletu publicznego oraz sprzątania pomieszczeń

Utworzono: Zamówienia Publiczne 2019-08-06 09:52
Zmodyfikowano: Zamówienia Publiczne 2019-08-13 13:07