Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu BIP
Home Home
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK

TT-28-05/2019 usługi wywozu odpadów stałych gromadzonych w pojemnikach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie z terenu Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice, Grabiszyn, Psie Pole, Pawłowice, Leśnica i Jerzmanowo we Wrocławiu.

TT-28-05/2019 Przetarg nieograniczony na usługi wywozu odpadów stałych gromadzonych w pojemnikach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie z terenu Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice, Grabiszyn, Psie Pole, Pawłowice, Leśnica i Jerzmanowo we Wrocławiu.

Termin składania ofert: do 20.09.2019 godzina 10:00

2019.08.16 Ogłoszenie opublikowane Dzienniku Urzędowym UE

2019.08.16 SIWZ

2019.08.16 JEDZ

2019.08.16 Mapki

2019.08.16 Numer identyfikacyjny postępowania na miniPortalu

2019.09.05 Wyjaśnienie SIWZ

2019.09.05 Wyjaśnienie SIWZ

2019.09.05 Modyfikacja SIWZ

2019.05.09 Informacja o zmianie ogłoszenia

2019.09.05 Zmiana ogłoszenia przesłana do publikacji w DUUE

2019.09.06 Modyfikacja SIWZ

2019.09.06 Informacja o zmianie ogłoszenia

2019.09.06 Zmiana ogłoszenia przesłana do publikacji w DUUE

2019.09.10 opublikowana zmiana ogłoszenia

2019.09.11 opublikowana zmiana ogłoszenia

2019.09.17 edytowalne wersje załączników

2019.09.18 Link do strony z kluczem publicznym
https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=c0c9cba5-9435-475a-b82d-91ce3a36fcdb

2019.09.20 Informacja z otwarcia ofert

2019.09.27 unieważnienie zadania nr 3

2019.10.11 Wybór oferty

TT-28-05/2019 usługi wywozu odpadów stałych gromadzonych w pojemnikach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie z terenu Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice, Grabiszyn, Psie Pole, Pawłowice, Leśnica i Jerzmanowo we Wrocławiu.

Utworzono: Zamówienia Publiczne 2019-08-16 10:15
Zmodyfikowano: Zamówienia Publiczne 2019-10-11 12:59