Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu BIP
Home Home
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK

TT-28-07-2019 usługi wywozu odpadów stałych gromadzonych w pojemnikach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie z terenu Cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole, Pawłowice, Leśnica i Jerzmanowo we Wrocławiu

TT-28-07/2019 Przetarg nieograniczony na Usługi wywozu odpadów stałych gromadzonych w pojemnikach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie z terenu Cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole, Pawłowice, Leśnica i Jerzmanowo we Wrocławiu

Termin składania ofert: 21.10.2019 do godziny 11:00

2019.10.10 Ogłoszenie opublikowane w BZP

2019.10.10 SIWZ

2019.10.10 Rozmieszczenie kontenerów na poszczególnych Cmentarzach

2019.10.17 Modyfikacja SIWZ

2019.10.21 Informacja z otwarcia ofert

2019.11.05 Zawiadomienie o wyborze oferty

TT-28-07-2019 usługi wywozu odpadów stałych gromadzonych w pojemnikach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie z terenu Cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole, Pawłowice, Leśnica i Jerzmanowo we Wrocławiu

Utworzono: Zamówienia Publiczne 2019-10-10 14:13
Zmodyfikowano: Zamówienia Publiczne 2019-11-05 09:19