W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Zarząd Cmentarzy Komunalnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

Na stronie znajdują się pliki PDF, które są zeskanowanymi obrazami. Materiały te będą sukcesywnie poprawiane i udostępnione na stronie w formie spełniającej wymagania dostępności cyfrowej.


Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu: http://stronka.pl

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-04-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Szymon Rozalski. Kontakt: biuro@zck.wroc.pl, tel. 71 328 70 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Zarząd Cmentarzy Komunalnych odpowiada Szymon Rozalski, biuro@zck.wroc.pl, tel.71 328 70 20.

Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo:

·  zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·  zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·  wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

·   dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

·   wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

·    wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę 
do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

· Organ nadzorujący: Anna Ciesłowska - Dyrektor ZCK

· Adres: Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu
50-224 Wrocław, pl. Strzelecki 19/21

· E-mail: biuro@zck.wroc.pl

· Telefon: 713287020

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

1.   Biuro Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

Wejście do biura Zarządu Cmentarzy Komunalnych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach dostępne jest z tyłu budynku od strony parkingu. 

Osoby poruszające się na wózku proszone są o kontakt z portierem, który wskaże i udostępni pomieszczenie.

W budynku nie ma obszarów kontroli. Budynek piętrowy, bez windy
z korytarzami umożliwiającymi poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach. W budynku nie ma ograniczeń związanych z możliwością wstępu z psem asystującym.

Na terenie biura jest ogólnodostępna toaleta na parterze i piętrze, nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przy bramie wjazdowej na teren i wejściu do budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych znajdują się parkingi Zarządu Dróg
i Utrzymania Miasta, na których nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku biura brak jest urządzeń lub oznakowania ułatwiającego komunikację oraz poruszanie osobom niewidomym lub słabo widzącym.

W Biurze Zarządu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

2.    Cmentarz Komunalny Oddział Osobowice.

Biuro Obsługi Klienta, Sala Ceremonialna w Domu Przedpogrzebowym  oraz jego biura  są dostępne dla osób niepełnosprawnych                    poruszających się na wózkach – wjazd do w/w pomieszczeń realizowany jest z poziomu chodnika.
W wyżej wymienionych pomieszczeniach nie ma obszarów kontroli. Brak jest ograniczeń związanych ze wstępem z psem asystującym.

Przy Cmentarzu znajduje się parking Zarządu Dróg Miejskich, na których nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Przy bramie wejściowej zlokalizowane są ogólnodostępne szalety
i w każdym z nich znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna z poziomu chodnika lub za pomocą podjazdu dla wózków.

Na cmentarzu brak urządzeń lub oznakowania ułatwiającego komunikację oraz poruszanie osobom niewidomym lub słabo widzącym.

W Biurze Obsługi Klienta oraz w Domu Przedpogrzebowym nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

3. Cmentarz Komunalny Oddział Grabiszyn.

Biuro Obsługi Klienta są jest dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach – wjazd do w/w pomieszczeń realizowany jest z poziomu chodnika. Sala Ceremonialna w Domu Przedpogrzebowym nie jest dostępna dla osób samodzielnie poruszających się na wózkach.

W wyżej wymienionych pomieszczeniach nie obszarów kontroli. Brak jest ograniczeń związanych ze wstępem z psem asystującym.

Przy bramie wjazdowej (wejściowych) na teren Cmentarza znajduje się parking Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, na którym jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Po lewej stronie od bramy głównej wejściowej zlokalizowany jest ogólnodostępny szalet, w którym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna z poziomu chodnika.

Na cmentarzu brak urządzeń lub oznakowania ułatwiającego komunikację 
oraz poruszanie osobom niewidomym lub słabo widzącym.

W Biurze Obsługi Klienta, Sali Ceremonialnej w Domu Przedpogrzebowym nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu
lub on-line.

4.  Cmentarz Komunalny Oddział Psie Pole.

Biuro Obsługi Klienta, Sala Ceremonialna, Sala Pożegnań w Domu Przedpogrzebowym i jego biuro oraz biuro w Spopielarni Zwłok są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach – wjazd do w/w pomieszczeń realizowany jest z poziomu chodnika. W wyżej wymienionych pomieszczeniach nie obszarów kontroli. Brak jest ograniczeń związanych ze wstępem z psem asystującym.

Przed bramą wjazdową (wejściową) na teren Cmentarza znajduje się parking Zarządu Cmentarzy Komunalnych, na których  wyznaczone są miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku przy bramie głównej oraz w Domu Przedpogrzebowym zlokalizowane są ogólnodostępne szalety i w każdym z nich znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna z poziomu chodnika lub za pomocą podjazdu dla wózków.

Na cmentarzu brak urządzeń lub oznakowania ułatwiającego komunikację oraz poruszanie osobom niewidomym lub słabo widzącym.

W Biurze Obsługi Klienta, Sali Ceremonialnej i Sali Pożegnań w Domu Przedpogrzebowym oraz w Spopielarni Zwłok nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

5.   Cmentarz Komunalny Oddział Pawłowice.

Biuro Obsługi Klienta, Dom Przedpogrzebowy są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach – wjazd do w/w pomieszczeń realizowany jest z poziomu chodnika. W wyżej wymienionych pomieszczeniach nie obszarów kontroli. Brak jest ograniczeń związanych ze wstępem z psem asystującym.

Przy jednej z bram zlokalizowany jest ogólnodostępny szalet, w którym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna z poziomu chodnika.

Przy Cmentarzu znajduje się parking Zarządu Dróg Miejskich, na których nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Na cmentarzu brak urządzeń lub oznakowania ułatwiającego komunikację oraz poruszanie osobom niewidomym lub słabo widzącym.

W Biurze Obsługi Klienta nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on line.

6. Cmentarz Komunalny Oddział Jerzmanowo.

Biuro Obsługi Klienta, Sala Ceremonialna w Domu Przedpogrzebowym oraz są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach – wjazd do w/w pomieszczeń realizowany jest za pomocą podjazdu dla wózków. W wyżej wymienionych pomieszczeniach nie obszarów kontroli. Brak jest ograniczeń związanych ze wstępem z psem asystującym.

W Domu Przedpogrzebowym zlokalizowany jest ogólnodostępny szalet, w którym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna za pomocą podjazdu dla wózków.

Na cmentarzu brak urządzeń lub oznakowania ułatwiającego komunikację 
oraz poruszanie osobom niewidomym lub słabo widzącym.

W Biurze Obsługi Klienta, Salach Ceremonialnych w Domu Przedpogrzebowym  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

7.  Cmentarz Komunalny Oddział Leśnica.

Obsługa biurowa obiektu odbywa się Biurze Obsługi Klienta na Cmentarzu Komunalnym Oddział Jerzmanowo z dostępnością jw. 

Niewielki Dom Przedpogrzebowy d. kapliczka cmentarna nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Na cmentarzu brak jest toalety.

Na cmentarzu brak urządzeń lub oznakowania ułatwiającego komunikację 
oraz poruszanie osobom niewidomym lub słabo widzącym.

Na cmentarzu  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.